Tistega lepega dne

Tistega lepega dne

€ 25,--

Tickets - verfügbar

  • Vogrče pred župniščem, Vogrče 23, 9150 Pliberk
  • sobota/Samstag, 17.08.2024, 21:00, Vogrče, pred župniščem/Rinkenberg Pfarrhof

Info

Letošnja vogrška predstava na prostem, komedija Tistega lepega dne, ima kljub temu, da se dogaja na Primorskem v 30. letih prejšnjega stoletja, kar veliko skupnega z usodo koroških Slovencev v tistem času. Velik del Primorske je bil namreč takrat pod Italijo in javna raba slovenščine je bila z zakonom prepovedana. (Prepovedano je bilo celo petje slovenskih pesmi.)
V komediji Tistega lepega dne se domačini tem prepovedim upirajo tako, da slovensko besedo in narodne pesmi, predvsem tiste z budniško vsebino, ohranjajo na skrivaj, obenem pa se - tudi skrivaj - norčujejo iz dvakratnega vdovca Štefuca, ki je znan po svoji nagli jezi. Štefuc je namreč trmasto odločen, da bo svojim trem otrokom priskrbel novo mamo. To ne bi bilo nič čudnega, če si ne bi zapičil v glavo, da bo njegova tretja žena Pečanova Zana, ki pa se že pripravlja na poroko z Graparjevim Ludvikom ...Štefuc trmasto ponavlja, da ... če se je že dvakrat ženil pri Pečanovih, ima vse pravice, da se tam ženi še tretjič ...

Die diesjährige Freilichtaufführung in Rinkenberg, die Komödie Tistega lepega dne/ An jenem schönen Tag, hat, obwohl das Stück in den dreißiger Jahren in der Region Primorska handelt, viel mit dem Schicksal der Kärntner Slowenen zu jener Zeit zu tun. Ein Großteil der Primorska stand damals unter italienischer Herrschaft, und der öffentliche Gebrauch der slowenischen Sprache war gesetzlich verboten (sogar das Singen von slowenischen Liedern war untersagt).
In der Komödie Tistega lepega dne/ An jenem schönen Tag trotzen die Einheimischen diesen Verboten, indem sie das slowenische Wort und die Volkslieder im Geheimen erhalten und pflegen, während sie sich auch - heimlich - über den zweifachen Witwer Štefuc lustig machen, der für sein aufbrausendes Temperament bekannt ist. Štefuc ist hartnäckig entschlossen, seinen drei Kindern eine neue Mutter zu finden. Das wäre auch kein Wunder, wenn er sich nicht in den Kopf gesetzt hätte, dass seine dritte Frau die Pečanova Zana sein wird, die sich bereits anschickt, Ludvik von Grapar zu heiraten ... Štefuc wiederholt hartnäckig, dass ... wenn er bereits zweimal im Haus der Pečans geheiratet hat, er jedes Recht hat, dort ein drittes Mal zu heiraten ...

Weitere Informationen zur Veranstaltung